Låneskydd

Låneskydd är en försäkring för låntagare som är kopplad till bolånet eller privatlånet. Försäkringen täcker betalningen av lånet och ger dig trygghet om du råkar ut för en olycka, blir sjuk eller förlorar ditt arbete och inte kan betala ditt lån.

I låneskyddet kan du välja om det ska gälla både vid dödsfall och arbetslöshet eller sjukdom och olycksfall. Låneskyddet är begränsat till ett visst belopp.

Vid arbetslöshet eller olycksfall betalar försäkringen månadsavgiften på ditt lån. Vid dödsfall betalar försäkringen ut delar av eller hela beloppet på ditt lån.

Alla banker har olika villkor för sin låneskyddsförsäkring. Det kan finnas skillnader i låneskyddet om det gäller privatlån eller bolån. Därför är det viktigt att du läser igenom villkoren noga innan du tecknar ett låneskydd. 

Kvalifikationstiden kan variera mellan olika banker och olika lån. Kvalifikationstiden är tiden du måste ha varit försäkrad innan låneskyddet börjar gälla om du till exempel blir arbetslös eller råkar ut för en olycka.

Vem får teckna låneskydd?

För att teckna låneskydd måste du vara

  • minst 18 år eller max 65 år
  • tillsvidareanställd
  • fullt frisk och arbetsför
  • inskriven i svenska Försäkringskassan
  • folkbokförd i Sverige.

Observera att olika banker har olika krav på vem som får teckna låneskydd. Därför är det bra om du kontaktar din bank och stämmer av vilka krav de har.

Finns det andra alternativ till låneskydd?

Ja det finns det. Gå igenom dina nuvarande försäkringar eftersom sjuk-, liv-, eller inkomstförsäkringar kan täcka samma delar som låneskyddet.

Du kan teckna låneskydd även om du har en inkomstförsäkring. Låneskyddet påverkas inte av dina andra försäkringar eller den ersättning du kan få från din inkomstförsäkring.

Kan jag säga upp låneskyddet?

Ja det kan du. Låneskyddet fungerar precis som andra försäkringar och kan sägas upp när som helst. Men var noga med att läsa igenom villkoren i ditt avtal eftersom det kan skilja sig från bank till bank.

Vad händer om jag lånar mer pengar?

För att försäkringen ska täcka hela beloppet behöver du ansöka om ett nytt låneskydd. Om du inte ansöker om ett nytt låneskydd ligger försäkringen kvar på det gamla beloppet och ersätter då din gamla månadskostnad.

Om du ansöker om ett nytt låneskydd som täcker höjningen av ditt lån får du en ny försäkring med en ny månadskostnad. Dessutom får du en ny kvalificeringstid för det nya beloppet.